Wat is healing?

Wat is een healing en hoe werkt het? 

Healing is de Engelse term voor heling. Dit betekent genezing of heelwording. 

Een mens is pas heel als de volgende elementen en onderlinge samenhang heel zijn en in balans:

  • Lichaam
  • Gevoelens/emoties/gedachtenwereld
  • Ziel
  • Verbindingen met anderen, de materie, de energie
  • Spiritueel niveau

Wanneer energie geblokkeerd of verstoord is, kan er op verschillende vlakken te veel of te weinig energie ontstaan. Ons menselijk energiesysteem kent een zelfhelend vermogen, maar als dit niet kan stromen door een blokkade dan kan dit leiden tot lichamelijke, emotionele, mentale of spirituele klachten. Een arts kan dit beoordelen als ziekte. 

Heling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een chirurg werkt bijvoorbeeld op fysiek niveau met het menselijk lichaam en een psycholoog werkt op mentaal vlak. Met een healing wordt meestal gerefereerd naar het in balans brengen van de energie van lichaam, emoties, gedachten, ziel en spiritueel niveau. Als energetisch healer richt ik mij op hierop. Ik ben getraind om de energie en disbalans waar te nemen, schonen en herstellen van het menselijk energiesysteem op bewust niveau, onbewust niveau, in het hoger zelf en op zielsniveau. 

Afhankelijk van wat zich aandient, werk ik ook op thema's zoals innerlijk kind stukken, verbindingen tussen mensen, voorouderenergie, de verbinding met jezelf en de zuivere 'bron', verbinding met je levenstaak, de incarnatie van de ziel, en wie je in wezen bent. Het kan voorkomen dat er duidelijke thema's voor dit leven naar voren komen of dat er nog onafgewerkte stukken uit een vorig leven energetisch behandeld kunnen worden. In elke healing besteed ik ook uitvoerig aandacht aan gronding omdat dit vaak in onze huidige manier van leven tekort schiet.

De geblokkeerde of gestagneerde energie wordt (indien dit mogelijk is) geschoond en hersteld waardoor het zelfhelend vermogen van de cliënt wordt aangesproken zodat de energie weer gaat stromen. Na een healing sta je weer in je eigen kracht.

Tijdens een healing word je niet aangeraakt. Alles is energie en met elkaar verbonden daarom kan ik ook op afstand werken. Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur.

Omdat er op energie niveau wordt gewerkt, heet dit ook wel energetisch werk.

Bewustwording

De healing is gericht op het ontdekken van de oorzaak van klachten, in plaats van het bestrijden van de symptomen. Door de uitkomst van de healing met je te bespreken, wordt er bewustwording gecreëerd. Met deze bewustwording kun je je eigen proces verder vorm geven om een blijvende verandering te kunnen bewerkstelligen.

 

Na de healing, en dan?

De gronding is hersteld en je eigen energiesysteem is weer opgeschoond en geheeld. Na de healing zul je merken dat je ervaart wat er op dat moment aan de orde is. Sommige mensen voelen dan pas de intense moeheid of de onderdrukking van emoties die ze lang hebben onderdrukt of ze voelen zich juist weer heel erg energiek en staan weer vol in het leven. Alles komt los wat los moet komen. Elk traject is anders. Na een healing krijg je genoeg nieuwe inzichten zodat je zelf verder aan de slag kunt.  

Zelf verantwoording nemen

Ik geloof dat energetische en fysieke blokkades ergens vandaan komen en ons iets proberen te vertellen. Het is aan jou om de verantwoordelijkheid te pakken en de stappen te zetten die jij nodig hebt. Volg de signalen die je worden aangereikt of leer ze herkennen. Zelf verantwoording nemen voor je eigen fysieke, emotionele, mentale en spirituele gesteldheid is van groot belang om te beschikken over je eigen macht en kracht in jouw leven.

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat dit een ontdekkingsreis is naar wie jij in wezen bent, door en voor jezelf,  waarbij ik je kan ondersteunen als je dat wilt.

Één behandeling of een langer traject?

Sommige mensen hebben aan één behandeling genoeg, dat is dan net dat ene zetje dat mensen nodig hebben om weer in hun kracht te staan en het zelfhelend vermogen aan te spreken. Een healing kan ook antwoorden geven op vragen waar men mee worstelt omdat er naar alle facetten van het menselijk energiesysteem wordt gekeken.

Uit ervaring weet ik dat veel mensen meer gebaat zijn bij een langer traject omdat er dan over een langer tijdsbestek ruimte wordt gegeven aan innerlijk werk. Hierbij wordt er in verschillende sessies dieper ingegaan op specifieke persoonlijke thema's. Daarbij geef je bij een langer traject ook de bereidheid naar jezelf toe dat je de transformatie écht wilt doormaken. Het is ook ergens een stok achter de deur voor jezelf. 

Weet je niet zeker of een traject bij je past? Boek dan eerst een losse sessie zodat je ervaart wat een healingsessie inhoudt. 

Holistische visie

Een healingsessie is geen vervanging voor een arts of specialist. Raadpleeg altijd een arts of specialist bij zorgen, fysieke, emotionele of mentele ongemakken. Deze specialisten zijn er niet voor niets. Ik geloof in een holistische benadering waar elke specialist zijn eigen plek heeft én elkaar kan aanvullen.